Foto impressies uitvaarten

Terug naar de impressiepagina

Een uitvaart begeleiden is meer dan het regelen van een mooie dag van afscheid. Het gevoel zit ‘m in de dagen ernaartoe. Dagen waarop de zorg en aandacht centraal staan, voor iedereen …
Waarbij ouders de regie hebben, met ondersteuning van een ervaren uitvaartbegeleider
die enkel en alleen maar uitvaarten van kinderen en jongeren begeleidt.